Wizualizacja życia (część pierwsza) Przypadkowość – 30 maja 2020 – Los Angeles

Channelling Kryona 

z dnia 30 maja 2020 roku,

przekazany w Los Angeles, Kalifornia

tytuł

„Wizualizacja życia (część pierwsza) – Przypadkowość

Comments are closed.