Słownik Kryona

Kryon.Logo_1

3D

to skrócona nazwa słowa “trójwymiarowy”, jest tutaj mowa o trzech wymiarach: długości, szerokości i wysokości.

4D

4D to skrócona nazwa słowa “czterowymiarowy “, jest tutaj mowa o czterech wymiarach: długości, szerokości, wysokości i czasie

5D

5D to skrócona nazwa słowa “pięciowymiarowy “, jest tutaj mowa o czterech wymiarach: długości, szerokości, wysokości , czasie i nowym wymiarze dostępnym dla ludzi w nowej energii rozwijającej się od 21 grudnia 2012 roku

Różnica pomiędzy 3D i 5D.

5D nowy wymiar dostępny dla ludzi  od 21 grudnia 2012 roku. Różnica pomiędzy 3D a 5D oparta jest głównie na emocjach , takich jak strach i miłość, oraz na akcji jaką podejmujemy pod ich wpływem.

Obrazowo można powiedzieć, że:

a/ 3D to jest częstotliwość oparta na strachu. Emocje strachu związane są z emocjami które są efektem  : osądu, przywiązania, zobowiązań itp. Inna charakterystyka 3D (starej Ziemi), to  liniowość od punktu A do punktu B, klasyczna fizyka, męska energia, czarne i białe, brak i kontrola, ograniczenia.

b/ 5D jest to częstotliwość oparta na miłości. Emocje miłości związane są z emocjami, które są efektem: autentyczności, uczciwości, jedności, służeniem innym itp. Inna charakterystyka 5D (nowa Ziemia) to: fizyka kwantowa,  równowaga pomiędzy wewnętrzną energią męską i żeńską,  kwantowość i jednoczesność – wszystko w tym samym czasie, doświadczanie strachu i miłości w tym samym czasie z możliwością dokonania obiektywnego wyboru, wolność wyboru  – w jakiej energii  i rzeczywistości chcesz funkcjonować.

Kryon wielokrotnie powtarza w swoich channellingach, że jedną z decydujących dat, od której ludzkość ostatecznie podjęła decyzję pójścia w kierunku światła (5D) jest rok 2012. Głównym fundamentem tych zmian jest indywidualna osoba i praca nad samym sobą. Często słyszymy o tym w channellingach Kryona. Im więcej pracujemy nad sobą i  podwyższamy swoje wibracje,  tym więcej pomagamy ludzkości w zmianie i podążaniu wybraną drogą zmian i do światła. W tym wszystkim ważna jest uważność, obserwacja i praca nad „własnym bagażem”.

Książka „Podróż do Domu” – przypowieść Kryona – Historia Michała Tomasz i Siedmiu Aniołów, to przypowieść, w której jej  bohater Michał, ma okazję poznać i doświadczyć  jak działają mechanizmy życiowe w rzeczywistości nadchodzącej Nowej Ery. Michał jest to „jeden z wielu, zwykły człowiek” , a jego historia pokazuje to, co zachodzi w naszym wnętrzu, zarówno tym słabym, jak i tym silnym. To może być każdy z nas, wielu w tej przypowieści znajdzie odpowiedź dla siebie i zobaczy różnicę pomiędzy 3D i 5D.

11:11

W nowej energii liczba ludzi widzących powtarzające się na zegarach cyfrowych liczby takie jak (11:11), (3:33), (4:44) itp. wzrosła dramatycznie. Oznacza to , że coraz większa ilość ludzi odczuwa wzmocnienie duchowości w nowej energii. Zobaczenie powtarzającej się liczby może być postrzegane jako dobroczynne „mrugnięcia od Ducha” . Liczby te mają również swoje znaczenie w numerologii. Zwróć uwagę na to, co myślisz, mówisz lub robisz, kiedy widzisz te powtarzające się liczby. Ponadto, 11:11 odnosi się do Harmonicznej Konwergencji.

Alani’i

Alani’i to imię nadane przez Kryona Peggy Phoenix Dubro. Peggy jest twórczynią Techniki Równoważenia Polem Elektromagnetycznym (EMF). Kryon powiedział Peggy, że pracowała w Świątyni Odmładzania w starożytnej Lemurii.

Anioły

Anioły są wielowymiarowymi istotami z Twórczego Źródła, podobnie jak ty, ale które zawierają w swojej świadomości i zrozumieniu całą swoją “grupę dusz”. Nie mają dwoistości i nie mają biologicznej ekspresji. Oznacza to, że większość z nich nigdy nie była Ludzkimi Istotami. Oryginalnie w greckim języku  anioł oznacza “posłańca”.

Archaniołowie

Archaniołowie to anioły, które mają energię wielu aniołów. Według Kryona nie są “wyżsi” ani “niżsi” i nie są “odpowiedzialni” za nic, pomimo nazwy (w tłumaczeniu z greckiego oznacza to “główny posłaniec”). Zamiast tego są one wypełnione energią wielu elementów i części innych anielskich bytów. To sprawia, że wydają się oni być ważniejsi, ale nie ma hierarchii ważności w świecie Duchowym. Pomyślcie o nich jako o stacjach komunikacyjnych lub “węzłach” przekazywania energii, które są łatwiej dostępne dla całości. Istnieją one po to, aby pomóc zebrać razem grupę energii dla tych, którzy nie mogą myśleć poza 4D. Pomagają również w organizacji energii, która jest potrzebna we Wszechświecie.

Arkturianie

Arkturianie są oświeconymi istotami z systemu gwiezdnego Arkturus , które są częścią grupy dobroczynnych istot przebywających tutaj by pomagać ludziom.  Arkturianie pomagają i odpowiadają tylko tym ludziom, którzy wyrażą na to zgodę. Kryon mówi o nich że są  oni rodzicami lub dziadkami Plejadian.

Akasza

Ludzka Akasza może być zdefiniowana jako ta, która reprezentuje całą energię wydarzeń z przeszłości (poprzednich wcieleń) na Ziemi. Często jest ona określana jako “Zapis Akaszy” (patrz poniżej). Twoja osobista Akasza jest przechowywana w kilku miejscach, jednak  najważniejszym miejscem jest Twoje własne DNA. Jest to głęboka energia, która jest generowana w każdym ludzkim życiu i zawiera szczegóły każdej unikalnej ekspresji życiowej, którą miałeś (w poprzednich wcieleniach). Akasza reprezentuje również przyszłość – potencjały wszystkiego, co może być – twoje niezrealizowane przyszłe potencjalne ekspresje na planecie (przyszłe wcielenia).

Wyrazistość Akaszy

Odnosi się to do konkretnych pamięci Akaszy dotyczących tego, co jest zapamiętane i przechowywane w twojej Akaszy. Chodzi tutaj bardziej o to jak dokładna jest pamięć Akaszy w kontekście tego co obecnie dzieje się w nowej energii.

Dziedzictwo Akaszy

Dziedzictwo Akaszy odnosi się do tego, co odziedziczyłeś  w swojej Akaszy (wcześniejsze doświadczenia życiowe). Konkretnie, chodzi o to, co przenosi się do Twojego obecnego wcielenia (np. lęki czy talenty).

Zapis w Akaszy

Zapis w Akaszy jest  archiwum wszystkiego, co kiedykolwiek zrobiłeś lub doświadczyłeś w ciągu wszystkich twoich wcieleń. Odnosi się również do twoich przyszłych potencjałów, ponieważ czas biegnie po okręgu a nie po linii. Przeszłość, przyszłość i teraźniejszość wydarzają się jednocześnie w czasie teraźniejszym.

Człowiek oświecony

Ten, który obudził się do wyższej świadomości.

Czas liniowy

Ludzie postrzegają czas jako liniowy i stały, tylko w dwóch wymiarach, do przodu i do tyłu. Często odnosi się to do torów kolejowych. Stały “niezawodny” czas to ziemska koncepcja oparta na liniowości 3D.

Dualizm

Dualizm odnosi się do walki w ludzkiej świadomości reprezentowanej przez wybory światła i ciemności. Jest on również reprezentowany w tradycyjnych maskach teatralnych.

Ezoteryczny

Ezoteryka odnosi się do przekonań metafizycznych.

Kreacja

Termin “Kreacja” opisuje całokształt tego, co Bóg stworzył w tym wszechświecie.

Kinezjologii  stosowana

Kryon mówi o kinezjologii  stosowanej która  dysponuje właściwymi sobie metodami diagnostycznymi, umożliwiającymi sprawdzenie wrażliwości organizmu na różne substancje, co z jednej strony pozwala wyeliminować “szkodników”, a z drugiej – uzupełnić niedobory naturalnych składników ważnych dla zdrowia. Test na mięśniach wykonuje się poprzez zadawanie odpowiednich pytań.

Lightworker/Pracownik Światła

Człowiek, który wykonuje jakąkolwiek pracę duchową.

Mele’ha

Mele’ha to lemuriańskie imię nadane przez Kryona dr Amber Wolf. Kryon zidentyfikował Amber Wolf jako nauczyciela i przywódcę Świętego Żeńskiego Bractwa w Starożytnej Lemurii.

Retro-przyczynowość

Retro-przyczynowość czyli przyczynowość wsteczna, jest pojęciem przyczyny i skutku, w którym efekt poprzedza jego przyczynę w czasie, a zatem późniejsze zdarzenie wpływa na wcześniejsze.

Stwórca

Kryon używa terminu Stwórca jako synonimu Boga, Twórczego Źródła i Ducha.

Starożytni

Termin Pradawni odnosi się do prehistorycznych rdzennych mieszkańców Ziemi, którzy przewidywali i przepowiadali proroctwa o początkach i potencjalnej przyszłości ludzkości, a także wiedzę i mądrość Gai. Ich starożytna mądrość jest nadal zachowana wśród obecnej rdzennej starszyzny.

Światło

Kryon definiuje światło jako energię powstałą w wyniku wysokiej świadomości, metaforą tego jest oświecenie.

Wyższe Ja

Prawdziwa definicja zależy od tego, jak się nad tym zastanawiasz. Kryon uważa Wyższe Ja za główne źródło twojej boskości. Jest to również tożsamość twojej duszy i dlatego jest ona taka sama za każdym razem gdy się wcielasz.

Źródło Kreatywne

Kryon używa terminu Kreatywne Źródło jako synonimu Boga, Stwórcy i Ducha.

Innate

Innate jest inteligentną świadomością ciała. Jest to mądrość organizmu który „zna” informacje, jakich nie  posiada mózg. Innate współpracuje z ludzkim mózgiem, świadomością i DNA. Innate jest nieuchwytne, ponieważ funkcjonuje poza naszym trójwymiarowym zrozumieniem. Innate istnieje w wielowymiarowej przestrzeni i reaguje na wielowymiarowe instrukcje. Komunikowanie z Innate może się odbywać z wykorzystaniem takich technik jak: praca z energiami, homeopatia, akupunktura, oklepywanie, kinezjologia i afirmacje.

 

 

Kto to jest Lightworker ?

 

Nowy Wiek …..od Lee Carroll