„Podróż do domu” – przedmowa do wydania polskiego.

Od autora:

Ezoteryczna przypowieść, którą trzymasz w ręku, to jedna z najbardziej popularnych spośród piętnastu książek napisanych z przekazów Kryona.  Kryon jest energetycznym źródłem miłości do ludzi i przekazuje ją ludziom przeze mnie. Spośród kilku przypowieści przekazanych przez Kryona jest to jedyna przypowieść pełnej długości i jedyna książka posiadająca potencjał na scenariusz filmowy. Stała się ona również bazą dla dziewięciu warsztatów Kryona, na których uczestnicy wspólnie i dosłownie przeżywali „drogę do Domu” Michała Tomasza.

Książka została troskliwie przetłumaczona na język polski dla Ciebie, Czytelniku, przez osoby rozumiejące doniosłe znaczenie przenośni. Każde kolejne przeczytanie tej książki przynosić Ci będzie coraz głębsze zrozumienie jej przekazu, gdyż zawiera ona głębokie, wielopoziomowe warstwy informacji i poznania.

Michał Tomasz to „jeden z wielu, zwykły człowiek”, a jego historia pokazuje to, co zachodzi w naszym wnętrzu, zarówno w tym słabym, jak i w tym silnym. Michał może pochodzić z dowolnego kraju, gdyż cała przypowieść toczy się w wyobraźni w magicznej duchowej szkole. Jest to również opowieść o miłości, ale dotyczy bardziej zrozumienia, czym jest miłość, niż tego, czego oczekiwalibyśmy od typowego romansu.

Jak dotąd książka ta została wydana w dwudziestu czterech językach. Fakt, że polskie tłumaczenie ukazuje się obecnie, po tylu latach od pierwszego angielskiego wydania, oznacza tylko to, że ten przekład korzysta z poprzednich doświadczeń. Rozsmakuj się w tej wspaniałej przypowieści, gdyż możesz z niej otrzymać więcej, niż oczekujesz i myślisz.

Z błogosławieństwem dla każdego,

Lee Carroll

Od Kryona:

Błogosławieni są ludzie, którzy wstąpili na drogę rozwoju wewnętrznego, gdyż włożą oni wysiłek w to, aby znaleźć szczególny, własny związek z tą metaforyczną przypowieścią. Bo kiedy otworzą się na zawartą w niej prawdę, ich istota stanie się lepsza… będzie świecić jaśniejszym światłem… i bardziej pokochają siebie. Bóg jest we wnętrzu każdego człowieka! Może teraz jest czas, aby go odkryć?

KRYON – dla ludzi mówiących po polsku

Sierpień 2011