Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy iż:

Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://kryon.pl/

jest :

JEG Sp. z o.o.   ,  31-130 Kraków,  ul. Kremerowska 9, NIP:778-10-16-116   Regon:632052772. Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie.   KRS:0000240583

JEG Sp. z o.o. w dalszej części jest nazwana jako „ADMINISTRATOR”

 Zakres zbierania danych

 1. Hosting dla naszej strony internetowej jest prowadzony przez https://home.pl  i ma swoją siedzibę w Polsce.   Nie przetwarzamy danych osobowych w innych krajach.
 2. ADMINISTRATOR zbiera dane osobowe od osób które wyraziły na to zgodę, oraz w celu realizacji usługi, przekazania informacji lub wykonania umowy.
 3. ADMINISTRATOR danych zbiera dane od osób które:

a/ skontaktowały się z nami poprzez e-mail, telefon, pocztą lub w inny sposób.

b/ złożyły zamówienia na zakup

c/ zgłosiły uczestnictwo w organizowanych przez nas wydarzeniach

d/ zasubskrybowały newsletter, poprosiły o przekazanie materiałów informacyjnych.

 1. Do realizacji zlecenia możemy potrzebować takich danych jak:

a/ Imię i Nazwisko

b/ Dane kontaktowe takie jak: adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu

c/ W przypadku podmiotów gospodarczych, dane niezbędne do wystawienia faktury

Wykorzystanie danych osobowych zbieranych przez ADMINISTRATORA

 1. Przesyłanie informacji o organizowanych wydarzeniach
 2. Przesyłanie informacji o ukazaniu się nowej pozycji książkowej
 3. Przesyłanie informacji o ukazaniu się nowych tłumaczeń
 4. Przesyłanie informacji o produktach wprowadzonych do sprzedaży związanych tematycznie z prowadzoną stroną internetową

Newsletter

Użytkownicy mają możliwość otrzymywania regularnych informacji, przynajmniej raz w miesiącu w formie newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Treść wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera w załączeniu. Newsletter jest wysyłany przez ADMINISTRATORA z własnego serwera. Informacje zawarte w newsletterze są ściśle związane z tematyką prowadzonej strony internetowej www.kryon.pl. W każdym czasie można zrezygnować z otrzymywania newslettera przez wysłanie e-maila o rezygnacji na adres:

biuro@jegpolska.pl

lub

kryon@kryon.pl

Rezygnacja z newslettera.

Przekazywanie danych osobowych:

Ponieważ ADMINISTRATOR danych osobowych jako firma w celu realizacji zamówień oraz prawidłowego funkcjonowania firmy korzysta z usług innych firm, w związku z tym w tym celu istnieje konieczność przekazania danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

 1. Poczta Polska
 2. Firmy Kurierskie
 3. Biuro Księgowe
 4. Firmy audytorskie
 5. Kancelarie prawne
 6. Operatorzy systemów płatności np.: Pay-Pal, banki
 7. Firmy świadczące niezbędne usługi na rzecz ADMINISTRATORA w zakresie organizowania wydarzeń.

Dostęp do danych;

 1. Do danych osobowych zbieranych przed Administratora ma dostęp bezpośredni tylko ADMINISTRATOR.

 Adres IP

 1. ADMINISTRATOR nie gromadzi adresów IP Użytkowników, nie korzysta z usług analitycznych firm zewnętrznych oraz nie korzysta z technologii śledzenia.
 2. Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, kiedy odwiedzający witrynę zostawi komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Cookies innych podmiotów

 1. ADMINISTRATOR danych nie korzysta z usług podmiotów trzecich i nie przekazuje żadnych danych identyfikujących użytkowników strony kryon.pl
 2. ADMINISTRATOR nie zbiera informacji obejmujących dane kontaktowe od osób trzecich.

Plugin Facebooka

Na stronie internetowej www.kryon.pl znajduje się Logo Facebooka – serwisu społecznościowego, dzięki któremu można przejść na prowadzony przez nas profil na Facebooku. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook gromadził jego dane osobowe w zakresie korzystania z naszej strony internetowej, to doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z posiadanego swojego osobistego konta na Facebooku.

Informacje o prowadzonej polityce prywatności na Facebooku można znaleźć pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Kanał na YouTube

Na stronie internetowej www.kryon.pl umieszczane są również linki umożliwiające korzystanie z umieszczanych na YouTube naszych nagrań w formie Video.

Informacje o prowadzonej polityce prywatności na YouTube można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Formularz kontaktowy:

Do kontaktu z nami można wykorzystać umieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy. W tym celu należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres email i treść wiadomości. Informacje przesłane za pomocą formularza kontaktowego są przechowywane na potrzeby obsługi użytkownika przez czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa do zarządzana jego danymi osobowymi określony niniejszą Polityką Prywatności

Prawo dostępu

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres ADMINISTRATORA

a/ drogą e-mailową:

biuro@jegpolska.pl

lub

kryon@kryon.pl

b/ za pomocą poczty tradycyjnej:

JEG Sp. z o.o.

31-130 Kraków

Kremerowska 9

 1. ADMINISTRATOR danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Przechowywanie danych osobowych:

 1. Na okres niezbędny w zakresie i przez czas określony przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i prowadzenia rachunkowości.
 2. Do czasu wycofania zgody, zażądania usunięcia danych osobowych – usunięcie danych osobowych pod rygorem nieważności, jest wymagane drogą pisemną lub elektroniczną.
 3. Na okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na naszej stronie mogą się znajdować adresy i linki do zewnętrznych stron internetowych, które zostały zamieszczone gościnnie lub na zasadach wzajemności. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za treść i praktyki dotyczące prywatności i prowadzonej działalności prowadzone przez inne strony.
 2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za treść i praktyki dotyczące prywatności i prowadzonej działalności prowadzone przez serwis społecznościowy Facebooka oraz kanał

Kontakt z nami

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres ADMINISTRATORA

a/ drogą e-mailową

biuro@jegpolska.pl

lub

kryon@kryon.pl

b/ pocztą tradycyjną

JEG Sp. z o.o.

31-130 Kraków,

Kremerowska 9,

 

Zmiany Polityki Prywatności

ADMINISTRATOR danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

25 maja 2018 roku