Rezygnacja z Newslettera

Jeśli nie chcesz otrzymywać kolejnych newsletterów, skopij poniższy tekst i napisz do nas

na adres : kryon@kryon.pl

imię i nazwisko ……..

adres e-mail …………………

proszę wypisz mnie z list newslettera 

Otrzymasz od nas potwierdzenie o usunięciu twojego adresu z listy newslettera.