Menu Zamknij

Polityka prywatności danych osobowych na stronie internetowej

www.kryon.pl

Pojęcia

 1. Serwis – strona internetowa www.kryon.pl , za pomocą której użytkownik może skontaktować się z JEG Sp. z o.o. oraz dokonać zamówienia na produkty oferowane na stronie.
 2. Administrator danych osobowych: JEG Sp. z o.o.  31-130 Kraków,  Kremerowska 9, NIP:778-10-16-116   Regon:632052772. Wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie KRS:0000240583
 3. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, która przy korzystaniu ze strony internetowej podaje swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia, zapisu na newsletter, kontaktu przez formularz kontaktowy.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, poprzez złożenie zamówienia w formie elektronicznej na adres email: kryon@kryon.pl, w tym zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży i akceptacją jego treści.
 5. Sprzedawca – JEG Sp. z o.o.
 6. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna , która składa zamówienie na produkty.
 7. Newsletter/Subskrypcja – usługa świadczona drogą elektroniczną, przez Administratora , polegająca na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną.
 8. Formularz kontaktowy– umożliwia wysyłanie zapytania i kontakt do Administratora, za pomocą dedykowanego formularza umieszczonego na stronie internetowej.
 9. Cookies – Zbieramy informacje tylko w celu ulepszenia naszych usług , poprawnego działania strony internetowej, oraz zbiorczych anonimowych danych dotyczących ruchu na stronie internetowej. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies

Postanowienia ogólne

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisami prawa: z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administrator danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania tajemnicy.
 4. Hosting strony internetowej www.kryon.pl znajduje się w Polsce, dane osobowe nie są przekazywane przez Administratora za granicę.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających ze strony internetowej i składających zamówienie, od których zbierane są dane osobowe:

a/ osoby przeglądające zawartość strony internetowej 

b/osoby składające zamówienie –  Regulamin sprzedaży 

b/ osoby zamawiające bezpłatna usługę subskrypcji(newslettera) 

c/ osoby kontaktujące się ze Sprzedającym za pośrednictwem emeila

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a/ Realizacji zamówienia – podstawowe dane niezbędne do realizacji umowy. Dane to są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jej udokumentowania i wykonania. A następnie przechowywane ich przez okres wynikający z przepisów prawa w tym rozlicznia podatkowego, oraz na okres niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony

b/Subskrypcji – przez okres na jaki Użytkownik wyraził wolę otrzymywania wiadomości. W przypadku rezygnacji z subskrypcji dane są usuwane natychmiastowo.

c/ W przypadku kontaktu emaliowego – na okres niezbędny do załatwienia sprawy

d/ W przypadku korzystania i przeglądania strony internetowej kryon.pl, nie gromadzimy danych osobowych. Nie trzeba zakładać konta ani logować się aby korzystać z channelingów, czytać blog, słuchać audio, korzystać z drukowanych treści w formie PDF, czy też zapoznać się z ofertą produktów.    

e/ W przypadku osób które zgłosiły uczestnictwo w organizowanych przez nas wydarzeniach, w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

 Przekazywanie danych osobowych

Ponieważ Administrator danych osobowych jako firma w celu realizacji zamówień oraz prawidłowego funkcjonowania firmy korzysta z usług innych firm, w związku z czym istnieje konieczność przekazania niezbędnych do realizacji tego celu danych osobowych. Dane osobowe przekazywane są następującym odbiorcom:

 1. Poczta Polska
 2. Firmy Kurierskie
 3. Biuro Księgowe
 4. Firmy audytorskie
 5. Kancelarie prawne
 6. Operatorzy systemów płatności np.: banki
 7. Firmy świadczące niezbędne usługi na rzecz Administratora w zakresie organizowania wydarzeń.

Prawo dostępu

Osobie fizycznej która umieściła swoje dane osobowe przysługuje prawo: uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Na naszej stronie mogą się znajdować adresy i linki do zewnętrznych stron internetowych, które zostały zamieszczone gościnnie lub na zasadach wzajemności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i praktyki dotyczące prywatności i prowadzonej działalności prowadzone przez te strony. Przed rozpoczęciem korzystania z tych stron należy zapoznać się z ich Polityką prywatności.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i praktyki dotyczące prywatności i prowadzonej działalności prowadzone przez serwis społecznościowy Facebooka oraz kanał Przed rozpoczęciem korzystania z tych kanałów należy zapoznać się z ich Polityką prywatności.

Plugin Facebooka

Na stronie internetowej www.kryon.pl znajduje się Logo Facebooka – serwisu społecznościowego, dzięki któremu można przejść na prowadzony przez nas profil na Facebooku. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook gromadził jego dane osobowe w zakresie korzystania z naszej strony internetowej, to doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z posiadanego swojego osobistego konta na Facebooku.

Informacje o prowadzonej polityce prywatności na Facebooku można znaleźć pod adresem:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Kanał na YouTube

Na stronie internetowej www.kryon.pl znajdują się również linki umożliwiające korzystanie z umieszczanych na YouTube naszych nagrań w formie Video.

Informacje o prowadzonej polityce prywatności na YouTube można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Cookies

Zbieramy informacje tylko w celu ulepszenia naszych usług , poprawnego działania strony internetowej, oraz zbiorczych anonimowych danych dotyczących ruchu na stronie internetowej. Możesz zmienić ustawienie plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Zapoznaj się z naszą Polityką plików Cookies

 Formularz kontaktowy:

Do kontaktu z nami można wykorzystać umieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy. W tym celu należy wpisać swoje imię, adres email i treść wiadomości. Informacje przesłane za pomocą formularza kontaktowego są przechowywane na potrzeby obsługi użytkownika przez czas niezbędny do załatwienia przesłanego zgłoszenia. Użytkownikowi przysługują wszystkie prawa do zarządzana jego danymi osobowymi.

Newsletter/Subskrypcja

Usługa świadczona drogą elektroniczną, przez Administratora , polegająca na wysyłaniu wiadomości drogą elektroniczną zawierająca informacje tematycznie związane z prowadzoną stroną w tym nowymi publikacjami wydawniczymi lub organizowanymi wydarzeniami. Osoba zainteresowana otrzymywaniem wiadomości podaje niezbędne dane takie jak : imię i adres email. Następnie ze swojej skrzynki adresowej potwierdza swoją wolę otrzymywania newslettera. Zgoda jest bezterminowa. Subskrybent ma prawo do rezygnacji z subskrypcji.

Audio i PDF

Nagrania audio i PDF umieszczane na stronie www.kryon.pl, można słuchać, czytać i ściągać na swój komputer bez potrzeby logowania się lub zakładania konta. Materiały te są bezpłatne, przy czym należy pamiętać, że można je wykorzystywać wyłączenie dla celów osobistych,  nie mogą być przedmiotem sprzedaży są objęte są prawem autorskim.

 Kontakt z nami

 Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych.

a/ drogą e-mailową : kryon@kryon.pl

lub

b/ pocztą tradycyjną: JEG Sp. z o.o. 31-130 Kraków, ul. Kremerowska 9,

 Zmiany Polityki Prywatności

 Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować dostępnymi kanałami informacyjnymi.

 

1 września 2021

JEG Sp. z o.o.