Menu Zamknij

Świadomość

Świadomość, podobnie jak emocje, jest polem energetyczno-informacyjnym, podlega ono prawom fizyki, ale my tej fizyki jeszcze nie znamy. Ta fizyka wychodzi daleko poza ramy fizyki kwantowej. Fizyka kwantowa nie posiada w swoim słowniku terminów i pojęć, które pozwoliłyby na opis i działanie świadomości. Obecnie możemy powiedzieć, że najbardziej zbliżony jest do tego nowy dział fizyki nazwany ”fizyką pól torsyjnych”. Pola torsyjne są to nie fizyczne pola niosące tylko informację, podobnie jak pola umysłowe lub telepatyczne. Takie pola oddziaływują z układami fizycznymi. Metaforycznie można to przedstawić tak: fala pola torsyjnego niesie informacje w postaci programu komputerowego (software), trafia na odpowiedni układ odbierający (komputer) i w komputerze jest uruchamiany ten program – jest efekt fizyczny. Może nastąpić również odwrotna sytuacja, że fala torsyjna zabierze informacje z układu fizycznego i przeniesie ją gdzie indziej. Tym samym można spekulować , że tak działa telepatia, intuicja lub modlitwa.

Janusz Grabowski