Menu Zamknij

Trochę historii artykuł z dnia 20 marca 2016 roku

Witamy i zamieszczamy artykuł, który odnosi się do krążącego w Internecie anonimu na temat Lee Carroll i w związku z mającym się odbyć w dniu 11 maja 2016 roku, seminarium Kryona w Polsce. Kilka osób przesłało ten anonim do naszej wiadomości. Co do zasady, na anonimy się nie odpowiada, lecz uznaliśmy, że w tym przypadku dobrze będzie przybliżyć trochę historii związanej z tematem jaki wywołał anonim.

Lee Carroll jest powszechnie uznany w świecie, jako oryginalny kanał komunikacyjny Energii Magnetycznej Ziemi o imieniu KRYON. Sam Kryon przedstawia się jako grupa składająca się z wielu energii.

Kontakt energetyczny Lee Carroll z kochającą anielską Istotą o imieniu KRYON datuje się od roku 1989.

Na przestrzeni ponad 20-tu lat pracy, Lee Carroll został siedmiokrotnie uhonorowany zaproszeniami do wystąpień na forum siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, która znajduje się w Nowym Jorku. Jest autorem 16-tu książek, przetłumaczonych na 25 języków świata, w tym na język polski została przetłumaczona książka pt „Powrót do Domu”.

Na stronie www.kryon.com można bezpłatnie przesłuchać ponad 100 godzin zarejestrowanego materiału dźwiękowego od roku 2002 (MP3), który jest częścią wieloletniej współpracy energii Kryona z Lee Carroll, jak również przestudiować sekcję Pytań i Odpowiedzi, objętościowo potężnej, zarówno pod względem ilości zadawanych przez ludzi pytań jak i rzeczowych odpowiedzi Kryona. Koniecznie trzeba dodać, że po latach, wszystkie przekazy znajdują merytoryczne potwierdzenie w zapowiadanych zmianach na Ziemi.

Seminaria Kryona odbywają się w całej Ameryce, Europie, Izraelu, Rosji, Kazachstanie. Harmonogram spotkań i seminariów z Lee Carroll na całym świecie jest objęty planem na rok do przodu.

O czym nam opowiada KRYON za pośrednictwem swego „Partnera”, jak lubi nazywać Lee Carroll….

No cóż, tematów, które porusza jest wiele, a niektóre z nich pozwolę sobie poniżej wymienić.

Historia i ewolucja ludzkości,

Cel, jaki ludzkość sobie obrała i dokąd zmierzamy,

Szeroko pojęta fizyka wszechświata fizycznego i poza fizycznego,

Fizyka świadomości,

Fizyczna i niefizyczna siatka energetyczna związana z ziemią,

Co to jest Akasza i na czym polega jej funkcja,

W jaki sposób funkcjonuje ciało człowieka, jakie mechanizmy są odpowiedzialne za nasze zdrowie i co ma wpływ na nasze przedłużenie życia oraz osiąganie długowieczności,

Historia i przyszłość narodu żydowskiego oraz jego rola w kształtowaniu się ludzkiej świadomości.

W świetle toczących się zmian na Ziemi i informacji jakie do nas docierają z różnych źródeł, można wnioskować, że przekazy, które otrzymujemy od Kryona za pośrednictwem Lee Carroll z tzw. ”drugiej strony zasłony” – mają zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. Taka sytuacja jest normalna pod warunkiem, że obie strony wyrażają swoje stanowisko w sposób kulturalny, a informacje płynące w dyskusji są zgodne z faktami. Mieliśmy jednak okazję doświadczyć w ostatnim czasie, w związku z mającym się odbyć seminarium Kryona w Polsce w Krakowie 11 maja 2016, że tak nie jest. Zapewne wiele osób, które wykazują zainteresowanie przekazami Kryona i chcą z tego źródła czerpać informacje, miało do czynienia z krążącym po internecie artykułem napisanym przez osobę, która nie podpisała się pod nim, czyli poprostu jest to zwykły anonim. W obecnych czasach królują dwa tematy, którymi próbuje się straszyć ludzi; pierwszy to globalne ocieplenie, a drugi to kontrola umysłu. Ponieważ do pierwszego tematu nie można podpiąć channellingów Kryona, dlatego też anonimowy autor artykułu straszy osoby zainteresowane udziałem w seminarium, tematem drugim – czyli kontrolą umysłu. A ponieważ Lee Carroll nigdy nie był związany i nie jest związany z takimi grupami więc licząc na niewiedzę potencjalnych odbiorców tego artykułu, dokonuje próby powiązania osoby Lee Carroll z projektami z przeszłości. Na marginesie pragnę dodać, że osoby, które są zainteresowane channellingami Kryona i śledzą stronę internetową www.kryon.com – mogą tam znaleźć wpis o takiej treści, (http://www.kryon.com/About_Kryon/About_Kryon.html) poniżej przetłumaczony fragment na język polski:

„Ta strona zawiera informacje, przekazywane od Kryona, kochającej anielskiej istoty. Jesteś na orginalnej i unikalnej stronie internetowej Kryona, prowadzonej przez Lee Carroll, oryginalnego kanału przekazów od Kryona. Praca ta trwa już ponad dwadzieścia lat i została rozpoczęta przez Lee Carroll w 1989 roku. Samo słowo Kryon nie jest zastrzeżone, w ostatnich latach pojawiło się ono w wielu kulturach i jest używane w wielu formach. Jednak Lee Carroll nie jest związny z żadną z tych osób, szkół lub organizacji, które używają również słowa Kryon. Lee Carroll bierze odpowiedzialność wyłącznie za własną twórczość, napisane książki i informacje zawarte na niniejszej stronie. Zastrzeżone jest logo graficzne słowa Kryon używane przez Lee Carroll jako logo na niniejszej stronie i na wydawanych książkach.

Aby korzystać z informacji przekazywanych przez Kryona, można odwiedzać stronę internetową dowolną ilość razy w dowolnym czasie i w tym celu nie musisz się rejestrować, czy też podawać swojego adresu email. Nie jest to też organizacja członkowska. Ponadto nie jesteśmy organizacją non-profit, tak więc nigdy nie zostaniesz poproszony o przesłanie pieniędzy.”

A teraz trochę historii i zacznijmy od początku. Jedno ze zdarzeń jakie miały miejsce w przeszłości, było opublikowanie w roku 1975 książki „Kurs Cudów”. Należy tutaj zwrocić uwagę, że treść książki jest również pełnym channellingiem, która w krótkim czasie stała się bardzo popularna i była jednym z narzędzi w rozwoju na drodze duchowej dla conajmniej dwóch generacji lightworkerów. Równocześnie pojawili się przeciwnicy. Jednym z głównych zarzutów, jakie były używane przeciwko Kursowi Cudów, był argument, że treść propagowała współczucie i przebaczanie. Przeciwnicy „Kursu Cudów” natomiast używali argumentów, które mówiły, że wszyscy, którzy będą robić złe rzeczy, pozostaną bezkarni – ponieważ według nich na bazie przebaczenia, o jakim była mowa w książce – pozostaną bezkarni, co było absurdalnym poglądem. Obecnie na całym świecie, również w Polsce, prowadzone są warsztaty „Radykalnego Wybaczania”. Zarówno idea zawarta w „Kursie Cudów” jak rownież w „Radykalnym Wybaczaniu” nie ma nic wspólnego z unikaniem kary za złe uczynki.

Ponieważ tego typu negatywne argumenty się wyczerpały, w roku 2006 wytoczono kolejne, tym razem zarówno przeciwko „Kursowi Cudów” jak i ich twórcom. Autorami „Kursu Cudów” są dr Helen Cohn Schucman (14.07.1909 – 9.02.1981, kliniczny psycholog prowadzący również naukowe badania) i dr William Thetford (25.04.1923 – 4.07.1988, psycholog i profesor). Otóż w tym czasie, kiedy powstawał „Kurs Cudów”, obydwoje pracowali w Stanford Research Institute (SRI), bardzo znanym i cenionym non-profit instytucie badawczym. Miejsce to jest między innymi rozpoznawalnym pionierem w naukowym badaniu tak zwanych efektów paranormalnych, a po angielsku Extrasensory Perception lub ESP. W czasie zimnej wojny, w latach 1960-1970, w instytucie był prowadzony program finansowany przez agencję rządu amerykańskiego pod nazwą „Zdalne Widzenie” (remote wieving), mający na celu podglądanie wydarzeń w ZSRR za pomocą postrzegania pozazmysłowego, inaczej za pomocą ESP. Project nosił nazwę MKULTRA. Obecnie wszystkie informacje na temat tego projektu, włączając jego znaczne osiągniecia, są odtajnione i dostępne dla zainteresowanych. W projekcie tym brali również udział dwaj bardzo znani fizycy dr. Hall Puthoff i dr. Russel Targ, obecnie pan już po 80-tce. Argumenty wytoczone przeciwko„Kursowi Cudów” w 2006 roku mówiły, że jest to książka służąca do kontroli umysłu czytelników, gdyż autorzy brali udział w projekcie MKULTRA.

Absurdalność tego była omawiana w wielu miejscach na przestrzeni lat 2006 – 2007 i jest obecnie dostępna na wielu stronach internetowych (m.in: http://www.miraclestudies.net/BillCIA.html).

Anonimowy autor artykułu, licząc na brak wiedzy ze strony czytelników, być może również licząc na brak znajomości języka angielskiego oraz wykorzystując ogólnie przyjętą tendencję zastraszania ludzi „tzw kontrolą umysłu” – w treści swojego artykułu, na równi z nazwiskami osób biorących udział w projekcie MKULTURA umieścił nazwisko Lee Carroll. Jednakże autor z pełną premedytacją pominął bardzo istotny szczegół, ponieważ w latach 1960-1970, Lee Carroll był uczniem, być może gimnazjum (w rozumieniu systemu szkolnictwa polskiego), a w momencie kiedy projekt uległ zakończeniu miał 26 lat. (Lee Carroll urodził się w 1944 roku). Cel napisania artykułu przez anonimowego autora, pozostawiam bez komentarza. Zapewne, każdy czytelnik, który będzie miał szansę na przeczytanie tego krótkiego rysu historycznego, sam sobie wyrobi opinię na ten temat.

 

Przygotował : Janusz Grabowski.

20 marca 2016 roku