Menu Zamknij

Lightworkers – Pracownik Światła

Każdy z nas to Lightworkers. Jest to prawda niezależnie od tego, czy ktoś o tym wie, czy nie. Powstaje zatem pytanie: „Czy jestem świadomy/świadoma tego, kim jestem?”. Wszyscy ludzie, którzy przebywają na Ziemi, są kanałem łączącym duchowość z życiem na Ziemi. Kolejne pytanie: „Dlaczego i po co tu jestem?”. Jest to pytanie, które nie każdy może zrozumieć i odpowiedzieć na nie w sposób świadomy. Odkrycie swojego zadania w życiu tu na Ziemi jest możliwe dla każdego. Dane nam jest prawo, możliwość, ale też coraz większy obowiązek dokonywania przemyślanych wyborów. Zagłębienie się w siebie wymaga pewnego wysiłku i jednoznacznej decyzji – dla każdego może być wstępem do nowej, lepszej drogi i zmian w życiu, głównie zaś do poznania samego siebie. Potrzebna jest decyzja, by dać sobie szansę na odkrycie swojego życiowego zadania. By tego dokonać, należy się zatrzymać „w biegu”, w sposób świadomy dać sobie czas na to odkrycie. Potrzebny jest do tego spokój i wyciszenie, zobaczenie SERCEM całej swojej wewnętrznej prawdy. To łatwe – dać sobie czas i spokój.

Kim więc jest Lightworker? Jest to każda osoba świadoma swojej prawdziwej natury i wiecznego “Jestem, Kim Jestem” oraz działania zgodnie z tym. Jest to osoba świadoma, że jej prawdziwa istota jest bezgraniczna, nie określa jej żadna forma, myśl czy słowo. Lightworkers to osoba aktywna w poznawaniu i budowaniu swojego wnętrza, a także w rozpoznawaniu swojego „duchowego JA”. W miarę jak postępuje jej własny rozwój wewnętrzny, taka osoba jest jak Światło, które wędrując, rozświetla zarówno dzień, jak i noc oraz każde miejsce, w którym przebywa. Przekazuje i pokazuje samą tylko swoją obecnością moc i potęgę „Bezwarunkowej Miłości”, przemieniając każdą chwilę w doskonałość. W tym tkwi odkrywana Tajemnica: wiesz, czujesz – nie potrzeba słów. Lightworkers jest świadomy prawdziwej obecności Boga w sobie i żyje zgodnie z Bożym zamysłem.

URutka