Menu Zamknij

Co nas czeka przez najbliższe osiemnaście lat?

Przychodzące informacje od Kryona, a przekazywane nam przez Lee Carroll, mają bardzo szeroki wachlarz: od komentarzy na temat bieżących wydarzeń, informacji naukowych dotyczących fizyki, kosmologii, genetyki do zapowiedzi nowych odkryć, jakie czekają nas w najbliższych latach.

Poniżej przedstawiam niektóre z nich.
21 grudnia 2012 roku, przekroczyliśmy zwrotny punkt tzw. galaktycznej koniunkcji. Było to astronomiczne wydarzenie związane z ruchem precesyjnym ekliptyki Ziemi. Taki proces zachodzi raz na 26 tysięcy lat, wówczas Ziemia przecina płaszczyznę równika naszej galaktyki, Drogi Mlecznej. Droga Mleczna, gdy patrzymy na nią z boku, ma określoną grubość – Ziemia procesując pokonuje tą grubość i ten proces przejścia trwa 36 lat. Dwudziestego pierwszego grudnia 2012, byliśmy dokładnie w połowie tego czasu, czyli w centralnym punkcie równika galaktyki. Przed nami następne 18 lat i to jest czas dla Ziemi, aby wyjść ze strefy równikowej galaktyki.

Uważa się, że punktem zwrotnym, w którym świadomość ludzkości zdecydowała się odejść od scenariusza Armagedonu był rok 1987, kiedy to nastąpiła Harmoniczna Konwergencja planet. Było to zjawisko astronomiczne. Planety układu słonecznego ustawiły się prawie w jednej linii zawierającej również słońce, co pozwoliło na bardzo silną wymianę energii pomiędzy tymi planetami oraz planetami i słońcem. Rok 1987 był rokiem wzmożonej aktywności rozwoju duchowego na całej Ziemi.
Pierwsze przekazy Kryona pojawiły się w dwa lata później (w roku 1989) Kryon rozpoczynając przekaz informacji, rozpoczyna go szczególnym powitaniem:

Witam, moi drodzy, jestem Kryon od Usług Magnetycznych”

Kryon reprezentuje grupę energii , która pomaga zmieniać pole magnetyczne Ziemi. Dzięki temu docierają do nas „nowe energie” wspierające wybrany przez ludzkość kierunek rozwoju. Parę lat później, nastąpił fizyczny efekt przesunięcia położenia biegunów magnetycznych Ziemi. Zachodzące zmiany dotyczą wszystkich aspektów naszego funkcjonowania na każdym poziomie jak również wszystkich zmian, które zachodzą na arenie politycznej. Takim najbliższym przykładem dla nas są zmiany polityczne, które zaszły w Europie oraz w byłym ”Związku Radzieckim”.

Przejście ludzkości przez punkt zwrotny 21 grudnia 2012 roku – jest niezwykle ważne. Jest to data początkująca zakończenie „barbarzyńskich” sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy narodami, polegającymi na prowadzeniu wojen. Ludzkość wybrała nową drogę rozwoju, prowadzącą do pokoju i dobrobytu. Jest to ogromne osiągnięcie zbiorowej świadomości. Ludzkość wybierając drogę do światła i pokoju, zmieniła diametralnie kierunek swojego rozwoju.

Z informacji jakie były nam przekazywane wcześniej przez masowe środki przekazu, osiągnięcie tego punktu nie było takie oczywiste – gdyż wiele z nich przewidywało Armagedon – czyli całkowite zniszczenie Ziemi i całkowitą zagładę ludzkości. Z kolei informacje pozostawione przez Majów, jak również pochodzące od plemion tubylczych, mówiły o zakończeniu 26 tysięcznego cyklu. Znane i popularne przepowiednie Majów pokazują kolejne cykle rozwoju ludzkości w postaci pleografów węża z ciałem w postaci fali. Gdzie każda powtarzająca się fala to kolejny nowy cykl bez „końca świata”.
Kolejnym przykładem jest przekaz od Indian Północno-Amerykańskich i ich odpowiedników Indian Południowo-Amerykańskich, gdzie jest mowa o „spotkaniu orła i kondora”. Orzeł – symbolizuje tutaj męską energię półkuli północnej. Kondor – symbolizuje żeńską energię półkuli południowej. Obecnie zaczyna się proces prowadzący do nowej zbalansowanej energii na Ziemi.

Przed nami osiemnaście lat zmian. Przed nami osiemnaście lat procesu podczas którego, będzie odchodziła „stara energia” zarówno ziemi jak i ludzkości. Ta zmiana energii „starej” na „nową” – znajdzie swoje odzwierciedlenia w zmianach społecznych, ekonomicznych, finansowych, pogodzie, oraz w strukturze Ziemi, co będzie się przejawiało zjawiskami sejsmicznymi. Jest to związane z inercją starej energii, która musi ustąpić miejsca wchodzącej nowej energii.

Obecnie, obserwujemy to w każdym aspekcie naszego funkcjonowania, zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i społecznej. W miejsce dotychczasowych struktur i układów politycznych wchodzą nowe. To samo obserwujemy na rynkach finansowych, gdzie następuje załamanie i w to miejsce powstają nowe rozwiązania o zupełnie odmiennej strukturze funkcjonowania. Wszystkie te zmiany i to, w jaki sposób będą się odbywały, w jakim to będzie tempie, jest zależne głównie od rozwoju i wzrostu świadomości „indywidualnego człowieka”. Poprzez własny indywidualny rozwój, wpływamy na zbiorową świadomość.
Wzrost świadomości ludzkości w najbliższych osiemnastu latach, daje nam szansę na cały szereg odkryć naukowych i technologicznych. Sytuacja ta spowoduje przesunięcie funduszy, które obecnie przeznaczone są na cele zbrojeniowe – na cele badawcze i rozwój nauki dla dobra ludzkości. Poniżej kilka przykładów:
• stanie się możliwe zrealizowanie marzenia o zbudowaniu kwantowego komputera wykonującego niewyobrażalną liczbę obliczeń w porównaniu do obecnych możliwości.
• kolejna możliwość to zbudowanie „kwantowego oka” – urządzenia pozwalającego widzieć inne wymiary poza naszymi czterema (przestrzeń i czas) i otwierającego drogę do rozwiązania kosmologicznej zagadki, czarnej masy i czarnej energii;
• zastąpienie obecnych źródeł energii czystymi energiami pochodzącymi z nieograniczonego źródła wirtualnych przestrzeni;
• zrewolucjonizowanie transportacji, gdzie będziemy mogli regulować siły grawitacji;
• nowe modele ekonomiczne, finansowe, polityczne i społeczne, zmieniające obecne relacje międzyludzkie

Bardzo ważnym rezultatem wzrostu „zbiorowej świadomości” jest ostatnie odkrycie naukowe związane z naszym DNA, którego wyniki zostały ogłoszone we wrześniu 2012 roku. Odkrycie to jest kamieniem milowym jakiego dokonała nauka, związanego z DNA ( które do tej pory nazywano „śmieciowym DNA”) i z jego rolą dla naszego ciała. To jest informacja, że my sami mamy już możliwość wpływu na własne zdrowie. Wiemy, że komórki naszego ciała od początku do końca naszego życia odnawiają się, stare umierają a nowe się tworzą na ich miejsce.
Pytanie brzmi:
dlaczego w miejscach takich jak np. blizny po wypadku, lub chorej części ciała, komórki odnawiają się dokładnie w tej samej chorej postaci i czy możemy coś zmienić, aby one się odnawiały w postaci zdrowej?
Odpowiedź brzmi:
Tak! Jest to związane z odkryciem mówiącym o tym, że miliony naszego wewnątrzkomórkowego DNA wytwarzają wokół siebie mierzalne pole. Nasze DNA steruje procesami odnawiania się komórek i wydaje im odpowiednie „polecenia”. W tym „poleceniu” mamy możliwość wpływania, w jakiej formie zostanie powielona informacja o powstaniu nowej komórki naszego ciała.
Jak możemy naszemu DNA przekazać wiadomość, aby komórki się odnawiały w zdrowej postaci? Możemy tego dokonać poprzez odpowiednią intencję, wygenerowaną w naszym polu świadomości. Nasza intencja zostanie przekazana do pola DNA poprzez połączenie istniejące pomiędzy naszym polem świadomości, a polem wytwarzanym przez nasze DNA. Wiele z tego mechanizmu można zrozumieć na gruncie rozszerzonej mechaniki kwantowej, opisującej połączenia pomiędzy tymi polami.

14 stycznia 2016

Janusz Grabowski